Bedrijfsarts

Beoordeelt als onafhankelijke deskundige de belasting en belastbaarheid van een zieke werknemer in relatie tot diens werk en geeft hierover advies aan werknemer en werkgever.