Zorgverlener

De curatieve zorg levert primair een bijdrage aan het herstel of behoud van gezondheid. De zorgverlener heeft een signalerende taak ten aanzien van (dreigende) arbeid gerelateerde gezondheidsproblemen.