De eerste enquête (december 2019)

Toelichting op de enquête van december 2019

Tijdens het proces van voorbereidingen en gedurende de periode van subsidies aanvragen midden 2019 ontstond bij het team van bestuurders en werkers rondom dit project behoefte aan meer (voorlopige) indicatieven uit het veld.
Na overleg met partijen als NHS- en NVACP bestuurders heeft ons team bij circa drieduizend personen een aantal vragen uitgezet. Circa 2.000 vanuit de NHS kringen en ca. 1.000 vanuit de NVACP kringen. Daarnaast waren er enige honderden die via de sociale media aangaven dat zij belangstelling hadden om de enquete te ontvangen en mee te doen.
Het aantal deelnemers en de reacties heeft ons werkelijk verbaast. Ruwweg kan worden gesteld dat we ruim 1.200 bruikbare enquêtes met goede indicaties terugkregen waarbij circa 429 personen vanuit NVACP kringen reageerden en 783 uit NHS kringen. Zij waren bereid hun ervaringen met ons te delen. Kortom een hoog reactie-percentage van veertig procent. Een teken dat het onderwerp leeft.

Aantal deelnemers

Bijzonder is dat ruim honderdvijftig personen (=circa 5% van de bevraagden!) aangaven tijdens het project actief te willen gaan deelnemen in gespreksgroepen. Ruim driehonderd personen mogen we later nog eens bellen voor een persoonlijk interview en let wel bijna zeshonderd mensen zeggen dat we hen nog eens mogen bevragen via een enquête. Zij gaven allen vrijwillig, ons t.b.v. dit project, hun mailadres in de enquête mee.

Een van de vragen uit de enquête

Verslag

Let wel: Het zijn allemaal slechts indicatieven die in de loop van dit proces verder moeten worden onderzocht en moeten worden onderbouwd. Vooralsnog kunnen we hier geen conclusies uit halen anders dan dat het gekozen onderwerp voor dit project blijkbaar belangrijk is voor veel mensen en dat het tijd is dat we er samen “een goed maatschappelijk debat” over gaan voeren met alle betrokken partijen.

Het totale indicatieve verslag kunt u hier (=Info@BijnierNET.nl) aanvragen. Voor de geïnteresseerden hierbij vast een achttal antwoorden in grafische vorm.

Grafisch verslag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *