Aanmelden voor enquête

Per vrijdagmorgen 08-01-2021 is de enquete gesloten.
De onderzoekers zullen uit de aangemelde personen vijftien personen kiezen waarmee zij een telefonisch interview zullen gaan houden. Indien u bent geselecteerd wordt u door de onderzoekers rechtstreeks benaderd.

Van alle mensen die zich hier aangemeld hadden, maken de onderzoekers in eerste instantie een selectie van vijftien personen.

Mocht U in januari 2021 door de onderzoekers niet worden geselecteerd voor een telefonisch interview, dan zullen we u in elk geval later wel gaan uitnodigen voor een uitgebreidere vragenlijst, een brede enquête onder de mensen die bij ons bekend zijn t.b.v. dit project “Arbeidsparticipatie en chronisch ziek zijn”.