Arbeidsparticipatie en chronisch ziek zijn

Toelichting

Deze website bestaat uit een openbaar en een đź”’niet-publiek deel. Het niet publieke deel is voor de projectpartijen om de vele documenten samen te kunnen delen.

Zodra er meer duidelijkheid is over de positieve of negatieve besluiten van ZonMw zullen we deze website verder gaan uitbreiden (of in het ergste geval gaan bevriezen).
De verwachting is dat deze website het eerste kwartaal van 2020 alleen in deze basisopstelling beschikbaar zal zijn.

Welkom

Welkom op de website van het project “arbeidsparticipatie-en-chronisch-ziek-zijn” in opbouw. Dit project, deze website is een initiatief van BijnierNET in samenwerking met diverse partners. Op dit moment, februari 2020, is het nog een project in opbouw resp. Een pitch voor projectfinanciering.

BijnierNET tracht met haar partners in aanmerking te komen voor een ZonMw subsidie, Voor Elkaar! (Najaar 2019).

Ons netwerk, BijnierNET, wil samen met partners zoals de NHS en de NVACP, onze gemeenschappelijke ervaringsdeskundigheid gaan inzetten voor de belangen van hun brede achterban. Deze achterban bestaat uit mensen met een (chronische) ziekte die het voor velen lastig maakt “gewoon” in het arbeidsproces te participeren.

Mensen met endocriene aandoeningen zijn vaak blootgesteld aan een langdurig tekort of overschot van bepaalde hormonen.  Dit leidt tot specifieke schadelijke en nadelige effecten op zowel het lichaam als het brein. 
Deze schade is niet alle gevallen reversibel na behandeling van de ziekte. 
Veel patiĂ«nten houden na “genezing” last van restklachten, zoals verminderde inspanningstolerantie, verminderd cognitief vermogen (bv. planning, geheugen, concentratie) en psychische klachten. De werkomstandigheden van deze patiĂ«nten houden daar veelal onvoldoende rekening mee. 

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via info@bijniernet.nl