Aandoeningen

Aandoeningen

afbeelding hypofyse

De hypofyse aandoeningen zijn te verdelen in:

Bovenstaande links verwijzen naar de website van de Nederlandse Hypofyse Stichting, een patiëntenorganisatie van mensen met een hypofyse-aandoening.

De belangrijkste bijnieraandoeningen zijn:

Bovenstaande links verwijzen naar de website van BijnierNET. BijnierNET is een platform voor internist-endocrinologen, verpleegkundig specialisten, mensen met een bijnieraandoening en hun naasten.