Op zoek naar factoren van betekenis voor arbeid – Yvonne Heerkens

Als lector Arbeid & Gezondheid bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen houd ik me bezig met onderzoek op het gebied van arbeidsparticipatie. Vanuit de gedachte dat werk bijdraagt aan de kwaliteit van leven proberen we grip te krijgen op vragen hoe mensen (weer) kunnen werken, ook met een chronische aandoening. We zijn op zoek naar factoren die daarbij een rol spelen en ook welke interventies kunnen worden ingezet om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te vergroten. 

BijnierNET heeft vorig jaar contact opgenomen omdat er bij hen signalen binnen kwamen van mensen met een chronische bijnierziekte die ontevreden waren over de kennis van zowel verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen bij het UWV (zie de eerdere blog van Alida Noordzij), als bij bedrijfsartsen en reguliere zorgverleners. Er lijkt – zo blijkt uit deze signalen – bij deze professionals weinig zicht te bestaan op de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische bijnierziekte en over de problemen waar werkenden met een chronische bijnierziekte tegenaan lopen. Besloten is om een projectvoorstel te schrijven met de volgende vraag:

Helpen een kwalitatief betere arbeidsgerichte zorg in de reguliere eerste- en tweedelijnszorg en meer inzicht bij arboprofessionals in de specifieke problemen van mensen met een chronische endocriene ziekte om beter om te gaan met problemen rond werk bij mensen met een chronische endocriene ziekte?

Het voorstel ligt er en we zijn op zoek naar subsidie. Hopelijk vinden we in 2017 steun voor dit onderzoek.

We willen meer weten over de factoren die van invloed zijn op arbeidsparticipatie. Zo loopt er een promotieonderzoek naar de rol van onregelmatige werktijden op de gezondheid van verplegenden en verzorgenden, maar we doen ook onderzoek naar bijvoorbeeld de leefstijl van werkenden en de invloed van de combinatie van werk en mantelzorg.

Daarnaast doen we onderzoek naar de effectiviteit van interventies, zoals :

– de invloed van zelfmanagementprogramma’s op de gezondheid, inclusief de arbeidsparticipatie, van werkenden met een chronische aandoening,
– de wijze waarop het gesprek tussen leidinggevende en werkende over duurzame inzetbaarheid kan worden ingestoken en wat daarvan het resultaat is en
– de invloed van mindfulness op ervaren werkstress.

In oktober 2016 zijn we gestart met een project om een ‘Werk’wijzer te ontwikkelen voor mensen met chronische Q-koorts en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Bij deze mensen spelen deels dezelfde problemen als bij mensen met een endocriene aandoening.

We willen ook graag meewerken aan een project van BijnierNET dat de zorg en begeleiding voor jongeren met een bijnieraandoening verbetert tijdens de zogenaamde transitieperiode (16-24 jaar). Een periode waar de bijnierziekte in de weg gaat zitten als je je dromen wilt verwezenlijken. Werk en opleiding spelen in deze periode een rol.

Kortom: voor mij zijn nog veel vragen onbeantwoord over bijnierziekten en werk.

Deze blog is eerder verschenen op de website van BijnierNET