Routekaart Arbeidsparticipatie bij zeldzame hypofyse- en bijnieraandoeningen

Verkennen van het probleem

September – november 2019

1e Beraad

Kennis verzamelen

December 2020 – April 2021

  • Onderzoek werkwijzer
  • Verkenning werkafspraken
  • Informatie factsheets

Oplossingen zoeken en benoemen

April 2021

2e  Beraad

Uitproberen

Mei – December 2021

  • Pilots
  • Evaluatie

 

Uitkomsten bespreken, afspraken borgen


november 2020, bijlage Startnotitie versie 4