Klachten

Mensen met een zeldzame hypofyse- of bijnieraandoening hebben voordat de specifieke diagnose wordt gesteld vooral klachten die horen bij hun ziektebeeld. De belangrijkste klacht is eigenlijk voor iedereen vermoeidheid en dan niet gewoon moe, maar moe 2.0 geschreven https://www.bijniernet.nl/2017/02/niet-lui-maar-lamlendig-moe-2-0/ 

Na medische behandeling blijft een deel van de klachten vaak bestaan. Dit zijn vaak concentratie problemen, een kort lontje en depressiviteit naast de chronische vermoeidheid. Dit leidt onder andere tot specifieke problemen bij arbeidsparticipatie, die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. 

Klachten hangen samen met de verschijnselen door de (hormoon)behandeling, met comorbiditeit, met de toepassing van wetten en regels en met beperkte kennis bij en onjuiste verwachtingen van de mensen met een bijnier- of hypofyse-aandoening.

Bekijk ook de mini-docu over Joep, die na een lange periode de diagnose feochromocytoom kreeg.