Programma 2e digitale Beraad van belanghebbenden

13.00 – 13.10 uur        Welkom door Yvonne Heerkens

13.10 – 13.25 uur        Terugblik op het Eerste beraad van belanghebbenden op 19 november 2021.

13.25 – 13.40 uur        Presentatie uitkomsten interviews werkwijzer. Door: Nathan Hutting,
Hogeschool Arnhem Nijmegen

13.40 – 13.50 uur        Reacties, aanvullingen

13.50 – 14.20 uur        Introductie Cliëntreis door Arboland. Door Kathy van de Laar. Earlybridge.

14.20 – 14.25 uur        Pauze

14.25 – 14.55 uur        Breakoutrooms sessie 1: Op zoek naar belangrijke momenten van menselijke verbinding.

14.55 – 15.25 uur        Plenaire terugkoppeling

15.25 – 15.30 uur        Pauze

15.30 – 16.00 uur        Breakoutrooms sessie 2: Op zoek naar pilots voor verbetering.

16.00 – 16.15 uur        Plenaire terugkoppeling           

16.15 – 16.30 uur        Rondvraag, conclusies en vervolg

16.30 uur                    Afsluiting