Op zoek naar een oplossing

BijnierNET wil samen met haar partners in dit project op zoek gaan naar een oplossing voor de huidige knelpunten, daarbij wordt gedacht aan de volgende concrete producten:

 1. Het ontwikkelen van een werkwijzer voor patiënten die hen helpt zich (beter) voor te bereiden op gesprekken met arboprofessionals en leidinggevenden / werkgevers, waarbij het gaat om:
  • mensen die nog aan het werk zijn,
  • mensen die al verzuimen,
  • mensen die al in een WIA-procedure zitten
  • en mensen die terug willen naar het werk;
   de precieze vorm en inhoud moeten nog worden bepaald. Dit zal worden gedaan in samenspraak met de patiënten zelf m.b.v. focusgroepen, diepte interviews en enquêtes.
 2. Het ontwikkelen – in samenspraak met de betreffende arboprofessionals tijdens gerichte overleggen – van een korte handleiding – b.v. één A4-tje met infographics
  • met korte bondige informatie per zeldzame endocriene aandoening,
  • met mogelijke aanpassingen op de werkplek (b.v. het inrichten van een rustplek),
  • eenvoudig en snel te raadplegen, zodra een arboprofessional te maken krijgt met een patiënt met een hypofyse-/bijnieraandoening.
 3. Belangrijk is dat er een overleg en samenwerking opgang komt tussen de drie partijen:
  • sociaal geneeskundigen (bedrijfs- en verzekeringsartsen),
  • de endocrinologen
  • en de patiënten.
   Als voorbeeld dient hiervoor de succesvolle samenwerking van patiënten en specialisten binnen BijnierNET.