Oplossingen vinden en kansen benoemen

Het tweede beraad van belanghebbenden is gehouden op 8 april 2021

Wederom was het een inspirerende bijeenkomst met gebruik van alle mogelijke digitale faciliteiten. We lijken met z’n allen te wennen aan de nieuwe digitale werkwijze waarbij deelnemers vanuit woon- of werkkamer meedoen aan discussies, stemmingen en brainstorms. De oogst lijkt op het eerste gezicht helemaal niet onaardig. Verbeterpunten voor verbindingen tussen artsen en zieke werknemers zijn in kaart gebracht en er liggen vijf nieuwe projectideeën. 

Stellingen

Een stelling was bijvoorbeeld dat medisch inhoudelijke kennis over een endocriene aandoening bij de bedrijfsarts noodzakelijk is. Natuurlijk, de meningen waren verdeeld. Een van de deelnemers zei dat het een geruststelling is dat de privacy van patiënten beschermd blijft en het er niet mee eens was. Andere deelnemers gaven aan dat enige kennis van endocriene ziekten belangrijk is bij de verzuimbegeleiding en re-integratie. Gelukkig was er ruimte voor meningsverschillen, maar verder in het programma werd het echt de bedoeling om samen oplossingen te bedenken. 

Verbeteren werkwijzer

Nathan Hutting van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft interviews gehouden met mensen die minder dan vijf jaar geleden ziek zijn geworden. Het waren mensen met een hypofyse- of bijnieraandoening. In dit onderzoek is vooral gekeken naar de informatiebehoefte die mensen hebben en hádden, en wat dit betekent voor de werkwijzer. De werkwijzer is een digitale gereedschapskist voor mensen die ziek zijn geworden en informatie zoeken over de kaders voor begeleiding en arbeidsreïntegratie. De resultaten worden op dit moment vertaald naar aanpassingen voor de werkwijzer voor mensen met een bijnier of hypofyse-aandoening. Een belangrijke uitkomst was dat mensen aangaven vooral behoefte te hebben aan adviezen om een gesprek goed te kunnen voeren. Daarnaast bleek een informatiebehoefte te bestaan over hoe je de werkgever meeneemt in het ziekteproces, dat doorgaans jaren in beslag neemt.

(de tekst gaat verder onder de afbeelding)

Samen oplossingen bedenken tijdens een brainstorm.

De cliëntreis door arboland

Het bureau EarlyBridge heeft onderzoek gedaan naar verschillende perspectieven van de werknemer, de werkgever, zorg- en arboprofessionals bij de cliëntreis. De cliëntreis is de reis die mensen afleggen wanneer zij klachten ontwikkelen, zich op enig moment moeten ziekmelden en de reïntegratie gaan oppakken. Er zijn interviews gehouden en discussiegroepen geweest. Dit heeft veel informatie opgeleverd. Informatie die hard nodig is om de communicatie tussen de genoemde spelers te verbeteren, zodat chronisch zieke werknemers beter worden geholpen terug naar werk. De deelnemers aan het beraad gingen op zoek naar momenten van verbinding. Voorbeelden hiervan zijn in kaart gebracht. Binnenkort volgt hierover meer informatie. 

Projectideeën

Tijdens de bijeenkomst is de groep deelnemers in subgroepen opgesplitst met een gespreksleider en een notulist. Iedere groep kreeg de opdracht voor een van de vier fasen van de cliëntreis projectideeën te formuleren. Het mochten er maximaal 5 zijn. De groepen hadden slechts 30 minuten de tijd en dat is heel weinig. Alle projectideeën werden verzameld en uiteindelijk is er een top 3 uitgerold. Op dit moment worden de projectideeën van iets meer informatie voorzien. Binnenkort zullen wij u vragen uw mening daarover te geven. 

In januari 2022 is het volgende en laatste beraad van belanghebbenden gepland. Binnenkort worden de resultaten van de interviews gepubliceerd en het rapport over de Cliëntreis in arboland.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project of actief een steentje bij willen dragen aan het project, neem dan per mail contact op met Hans Blaauwbroek, hans@bijniernet.nl.