Verslag eerste beraad Arbeidsparticipatie en Chronisch ziek zijn

Op 19-11-2020 is het eerste beraad gehouden. Deelnemers waren vertegenwoordigers van alle organisaties die meedoen en verschillende patiënten die te maken hebben met problemen in de arbeidsparticipatie.
Het verslag vindt u hier