Nieuwe site werkwijzer.online

Het project Arbeidsparticipatie bij zeldzame endocriene aandoeningen nadert zijn afronding. 

Rapporten zijn of worden opgeleverd, zoals het rapport Cliëntreis door arboland (mei 2021)

Verslagen zijn gemaakt, zoals het verslag van het tweede beraad van direct betrokkenen (april 2021)

Nieuwe inzichten opgedaan, zoals het verschil tussen de patentreis in de zorg en de cliëntreis in arboland. Soms is het tempo zo anders dat het niet te verenigen is met alle gevolgen van dien.

Een nieuwe werkwijzer wordt gemaakt voor mensen voor mensen die werken met een chronische aandoening. Daarbij wordt gebruik gemaakt van werkwijzers gemaakt voor mensen met Q-koorts of Covid-19. Deze werkwijzer blijken in een behoefte te voorzien. Er zijn veel overeenkomsten in deze ziekten, maar ook enkele grote verschillen. Dit heeft gevolgen voor de opzet van de site.

Een werkwijzer is een digitale gereedschapskist voor mensen die ziek zijn geworden en informatie zoeken over de kaders voor begeleiding en arbeidsreïntegratie

Eerste opzet: Vier fasen voor patiënten in de zorg en voor cliënten in arboland

 Het projectteam heeft via de Facebook-pagina van BijnierNET mensen gevraagd om mee te denken over de opzet van de website.

De eerste vraag is: worden de vier bovengenoemde fasen herkend en is het daarom slim om de informatie te ordenen in deze vier categorieën? Kunt u uw eigen vragen in een van de vier categorieën plaatsen of juist niet!?

Vragen? Mail naar Hans Blaauwbroek, projectleider.