Verslag 2e beraad van belanghebbenden op 8 april 2021

Inleiding

In november 2020 vond online de eerste van drie bijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd de problematiek rond arbeidsparticipatie bij mensen met een zeldzame hypofyse- of bijnieraandoening besproken. De verkenning tijdens dit eerste ‘Beraad van belang­hebbenden’ stond centraal.

Hoe verbinden we de beide kanten: ziekte en werk?

Verslag tweede beraad

Op 8 april 2021 is gezocht naar oplossingen op basis van de verzamelde kennis en inzichten. Patiënten werkte mee aan interviews om meer inzicht te krijgen in hun informatie- en ondersteuningsbehoefte. Er is een ‘Cliëntreis door Arboland’ gemaakt om te zien hoe de arbeidsre-integratie kan worden verbeterd. De resultaten van onze zoektocht staan in dit verslag. Het verslag wordt verder aangevuld met de plannen voor de komende maanden.

Het volledige verslag kunt u hier lezen.