Startbijeenkomst 19 november

Een digitale bijeenkomst met alle partijen op donderdag 19 november 2020. Tijdens deze bijeenkomst wordt het startdocument gepresenteerd en commitment wordt uitgesproken om de gesignaleerde knelpunten aan te pakken. Onderdeel van het startdocument is een routekaart die leidt naar verbetering van de situatie rond gesignaleerde knelpunten.

Voor startbijeenkomst werden uitgenodigd de deelnemers aan de triade, de universitaire centra Endocrinologie en kenniscentra op het gebied van arbeid en gezondheid.

Doel was: Kennis verzamelen, analyseren en samenvatten.

update: Verslag leest u hier